top of page

יולי 2013

רשת החנויות למכירת מוצרי
חשמל וחברת הייבוא ק. איה ישראל, שיווקו מוצר עם סימן מסחרי של סוני. חברת הענק תבעה - והן ישלמו פיצויים בסך עשרות אלפי שקלים

Trademark

מחסני חשמל תשלם: הפרה סימן מסחרי של סוני

bottom of page